НЧ "Васил Левски 1965"
Народно читалище в град Кюстендил

Екип

 

Петър Трайчов Игов - председател на НЧ,,Васил Левски 1965”.  Петър е роден 30.09.1988г. в гр.Кюстендил. През 2010г. завършва  бакалавърска степен във ВТУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ , ,,Начална училищна педагогика и ромски език“. През 2012г. Успешно завършва магистърска програма НВУ ,,Национална и регионална сигурност   с профил защита на класифицирана информация и управление на кризи“.  През 2017г. Успешно защитава докторска дисертация на тема ,,Съвременни заплахи от тероризъм“.От 2013г. е председател на НЧ,,Васил Левски 1965“. Хобито му е да спортува и чете.