НЧ "Васил Левски 1965"
Народно читалище в град Кюстендил

История

Народно Читалище „Васил Левски” като културно-просветно сдружение е създадено през 1965г. с решение на Общински съвет Кюстендил. То е изградено и работи на принципите на демократизма, доброволността и автономността. Неговата цел е да обогатява културния живот на хората, да възпитава и утвърждава националното самосъзнание. От 1965г. до днес читалището е духовен център на общността, която обслужва в гр.Кюстендил.